Wyprawy

Wyjścia i wyprawy terenowe w okolice powiatu wschowskiego oraz w wybranych miejscach woj. lubuskiego. Jesteśmy kreatywni i otwarci także na nowe propozycje.

W obserwacjach mogą uczestniczyć oprócz dorosłych, także dzieci. Wyjścia odbywają się grupowo (maksymalnie 6 osób) lub indywidualnie.

Wyprawy terenowe:

 • poznawanie piękna przyrody
 • wyjazdy rowerowe, piesze, kajakiem
 • poszukiwanie zjawiskowych gatunków roślin i zwierząt
 • utrwalanie fotograficzne i filmowe
 • nocne wędrówki

Warsztaty

Prezentacje i wykłady o tematyce ekologicznej, które w sposób ciekawy i niesztampowy pozwolą na oglądanie  świata przyrody z innej perspektywy.

Warsztaty ekologiczne:

 • poznawanie wartości  ekosystemów
 • zajęcia w terenie i  sali wykładowej
 • diaporamy i prelekcje ekologiczne (filmy)

Warsztaty fotograficzne i filmowe (fotosafari):

 • nauka fotografowania przyrody
 • terenowe wyprawy fotograficzne
 • fotografowanie w specjalnych czatowniach bez ingerencji w życie zwierząt

Posiadamy duże doświadczenie.

Dostosujemy program do potrzeb odbiorcy.

Zapraszamy do kontaktu.

DO GÓRY